احمد خاتمی

۱۲فروردین
در اختتامیه نشست تخصصی حیات طیبه در مجتمع فرهنگی ولایت

در اختتامیه نشست تخصصی حیات طیبه در مجتمع فرهنگی ولایت

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مجوز وزارت ارشاد به آلبوم خواننده زن، گفت: اشتباهات دولت دهم مجوز تکرار اشتباهات برای دولت یازدهم نیست.