احمد خاتمی

12فروردین
در اختتامیه نشست تخصصی حیات طیبه در مجتمع فرهنگی ولایت

در اختتامیه نشست تخصصی حیات طیبه در مجتمع فرهنگی ولایت

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مجوز وزارت ارشاد به آلبوم خواننده زن، گفت: اشتباهات دولت دهم مجوز تکرار اشتباهات برای دولت یازدهم نیست.