احسان نقابت

09مرداد

علیرضا قربانی با همراهی ارکستر ملی ایران به روی صحنه رفت

در ادامه می توانید عکسهای منتخب و زیبای احسان نقابت از حاشیه و متن سه شب اجرای ارکستر ملی را ببینید.