احسان رسول‌اف

27آذر
تهیه‌کننده موسیقی می‌گوید عمر حضور آوازخوانان، کوتاه است و وقتی برایشان محدودیت‌هایی قائل می‌شوید باید فرصت‌هایی را هم در اختیارشان بگذارید

تهیه‌کننده موسیقی می‌گوید عمر حضور آوازخوانان، کوتاه است و وقتی برایشان محدودیت‌هایی قائل می‌شوید باید فرصت‌هایی را هم در اختیارشان بگذارید

پس از شروع دوباره فعالیت‌های موسیقیایی پس از دو ماه محرم و صفر و در آستانه برگزاری جشنواره موسیقی فجر سراغ تهیه‌کننده گروه‌های موسیقی پالت، بمرانی و داماهی رفتیم. احسان رسول‌اف تهیه‌کننده موسیقی در این گفت‌وگو از فعالیت هر یک از این گروه‌ها گفت و به شایعه‌های ایجادشده در خصوص فعالیت‌های انفرادی اعضای آن‌ها پرداخت. دومین آلبوم […]