احسان حاجی علی‌عسگر

17تیر

به خوانندگی احسان حاجی علی عسگر

آلبوم موسیقی «داد دل» به خوانندگی احسان حاجی علی عسگر و آهنگسازی رضا موسوی زاده (سرپرست گروه موسیقی فاخته) مراحل پایانی ساخت خود را سپری می کند.