اجرای آکاپلای گروه کر اردیبهشت

10بهمن
اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

گروه کر اردیبهشت ۲۱ قطعه در سی‌و‌چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجرا خواهند کرد.