اجراها و نواهای عاشورایی

17شهریور
هفتمین پروژه برخط ماه و نوا برگزار می شود
با محوریت اجراها و نواهای عاشورایی

هفتمین پروژه برخط ماه و نوا برگزار می شود

هفتمین دوره پروژه موسیقایی «برخط ماه و نوا» با محوریت اجرای آواها و نواهای عاشورایی از تالار رودکی تهران برگزار می شود.