ابوعامري

17تیر

رئیس انجمن موسیقی کرمان در پی لغو این اجرا استعفا داد

رئیس انجمن موسیقی کرمان در پی لغو کنسرت شهرداد روحانی که قرار بود ۱۵ و ۱۶ تیر ماه در این استان برگزار شود،‌ حکم استعفای خود را نوشت.