ابراهیم کهندل پور

03فروردین
ابراهیم کهندل‌پور از اقبال موسیقی نواحی نزد جوانان آینده گفت

ابراهیم کهندل‌پور از اقبال موسیقی نواحی نزد جوانان آینده گفت

متأسفانه ما در حال حاضر با یک آفت بزرگ مواجه هستیم؛ مجموعه‌ای از موسیقی‌های عجیب و غریب به نام موسیقی نواحی قشقایی منتشر می‌شود که اصلاً شباهتی با این نوع موسیقی ندارد.