ابراهیم کهندل پور

۰۳فروردین
ابراهیم کهندل‌پور از اقبال موسیقی نواحی نزد جوانان آینده گفت

ابراهیم کهندل‌پور از اقبال موسیقی نواحی نزد جوانان آینده گفت

متأسفانه ما در حال حاضر با یک آفت بزرگ مواجه هستیم؛ مجموعه‌ای از موسیقی‌های عجیب و غریب به نام موسیقی نواحی قشقایی منتشر می‌شود که اصلاً شباهتی با این نوع موسیقی ندارد.