ابراهیم داروغه زاده

01فروردین

واکنش ابراهیم داروغه‌زاده به شوخی رضا رشیدپور با قالیباف

واکنش ابراهیم داروغه‌زاده به شوخی رضا رشیدپور با قالیباف

25دی

جشن افتتاحیه جشنواره سی‌وهشتم برگزار نمی‌شود

جشن افتتاحیه جشنواره سی‌وهشتم برگزار نمی‌شود