آی فیلم

06اسفند
تشریح جزئیاتی از مسابقه خوانندگی افغان ها در آی فیلم
با نام نواهنگ

تشریح جزئیاتی از مسابقه خوانندگی افغان ها در آی فیلم

تهیه کننده مسابقه خوانندگی «نواهنگ» که برای شبکه تلویزیونی آی فیلم تولید می شود، طی گفت و گویی به ارائه توضیحاتی درباره این برنامه در شبکه ویژه فارسی زبانان پرداخته است.