آی‌محمد یوسفی

۰۸اردیبهشت
با دوتار ابریشمی

با دوتار ابریشمی

استاد آی‌محمد یوسفی یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین نوازندگان بخشی سبک درگز در نهمین جشنواره موسیقی نواحی برنامه اجرا می کند.
+نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به دبیری ایرج نعیمایی از روز ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری در شهر کرمان برگزار می‌شود