آیین نامه برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر

02تیر
با تدوین از سوی کارشناسان هنری و حقوقی

با تدوین از سوی کارشناسان هنری و حقوقی

آیین نامه برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.