آیین آواز شهر ری

23دی
با اجرای استاد پیشکسوت

با اجرای استاد پیشکسوت

نخستین ویژه برنامه «آیین آواز شهر ری» روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه با حضور محمد ابراهیم ذوالقدر استاد پیشکسوت موسیقی ایرانی برگزار می شود.