آیین آواز شهر ری

۲۳دی
با اجرای استاد پیشکسوت

با اجرای استاد پیشکسوت

نخستین ویژه برنامه «آیین آواز شهر ری» روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه با حضور محمد ابراهیم ذوالقدر استاد پیشکسوت موسیقی ایرانی برگزار می شود.