آیینِ سال‌نوای موسیقی ایران

25آبان
هفتمین سال‌نوای موسیقی ایران بهار ۱۴۰۱ برگزار می‌شود
اهدای «تندیس‌های قرن»

هفتمین سال‌نوای موسیقی ایران بهار ۱۴۰۱ برگزار می‌شود

آیینِ سال‌نوای موسیقی ایران پس از پنج دوره برگزاری و یک دوره سکوت، در بهار سال ۱۴۰۱ با اجرای برنامه‌های ویژه‌ای، هفتمین دوره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.