آیریلیق

20بهمن
خالق اثر «آیریلیق» درگذشت

خالق اثر «آیریلیق» درگذشت

استاد رجب ابراهیمی کورعباسلو خالق شعر معروف «آیریلیق» درگذشت.