آیت الله صافی گلپایگانی

11اسفند

خبر تفکربرانگیز برای هنر کشور

مرجع تقلید شیعیان با انتقاد شدید از جشنواره‌های فیلم و موسیقی فجر گفت: «این جشنواره‌ها با ارزش‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی صد در صد مخالفت دارد و ترویج اسلام زدایی و ترویج افکار غیر اسلامی می‌باشد»