آينه دار

20خرداد
درویشی: موسیقی نواحی را رها کرده ایم

درویشی: موسیقی نواحی را رها کرده ایم

توجه به موسیقی نواحی حتما جزو برنامه های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است به طوری که با برپایی هفته های فرهنگی ایران در کشورهای خارجی گروه های مختلف موسیقی نواحی در این رویدادها حضور پر رنگی داشته باشند.
+تشکیل صندوق حمایت از هنرمندان موسیقی نواحی
+بزرگان موسیقی نواحی ایران تقدیر شدند