آيدين بيات

04اردیبهشت
با رهبری آیدین بیات و به نمایندگی از ایران

با رهبری آیدین بیات و به نمایندگی از ایران

کودکان هنرمند «خوش هنر» با رهبری آیدین بیات و به نمایندگی از ایران در هجدهمین فستیوال بین المللی موسیقی «ژوتِم» شهر پاریس، خوش درخشیدند.