آيدين آغداشلو

۱۵آذر

پرسش‌ اساسی آیدین آغداشلو درباره هنر کلاسیک ایران

پرسش‌ اساسی آیدین آغداشلو درباره هنر کلاسیک ایران

۱۶مهر

آیدین آغداشلو به دلیل عارضه دیسک کمر، عمل جراحی انجام داده است

آغداشلو بعد از جراحی آرزویش را محقق می‌کند؟