آيدين آغداشلو

15آذر

پرسش‌ اساسی آیدین آغداشلو درباره هنر کلاسیک ایران

پرسش‌ اساسی آیدین آغداشلو درباره هنر کلاسیک ایران

16مهر

آیدین آغداشلو به دلیل عارضه دیسک کمر، عمل جراحی انجام داده است

آغداشلو بعد از جراحی آرزویش را محقق می‌کند؟