آوای جم

۰۱دی
حضور گروه موسیقی «آوای جم» در دومین جشنواره ی بین‌المللی تونس

حضور گروه موسیقی «آوای جم» در دومین جشنواره ی بین‌المللی تونس

گروه موسیقی روشندلان «آوای جم» به نمایندگی از «ایران» در دومین جشنواره ی بین‌المللی موسیقی «روشندلان» در کشور «تونس» به شایستگی درخشید.