آواز دریانوردان خلیج فارس

۱۵اردیبهشت

دموی این آلبوم را از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

آلبوم پژوهشی «آواز دریانوردان خلیج فارس» از گروه موسیقی «لیان» منتشر شد، در ادامه دموی این البوم را می توانید دانلود کنید