آهنگساز برجسته یونانی

12شهریور
میکیس تئودوراکیس درگذشت
آهنگساز برجسته یونانی

میکیس تئودوراکیس درگذشت

«میکیس تئودوراکیس» آهنگساز برحسته یونانی که ساخت بیش از هزار قطعه موسیقی از جمله موسیقی فیلم‌های «زوربای یونانی» و «حکومت نظامی» را در کارنامه خود داشت، در سن ۹۶سالگی درگذشت.