آنگلا مرکل

14آذر
ارکستر برای سیاسی‌ترین خداحافظی جهان چه آهنگی نواخت؟

ارکستر برای سیاسی‌ترین خداحافظی جهان چه آهنگی نواخت؟

برای خداحافظی آنگلا مرکل، ارکستر همان آهنگی را نواخت که هنگامی خداحافظی گرهارد شرودر نواخته بود.