آنسامبل پویا نیک‌پور

۰۶دی
تاریخ کنسرت «آنسامبل پویا نیک‌پور» تغییر کرد

تاریخ کنسرت «آنسامبل پویا نیک‌پور» تغییر کرد

پویا نیک‌پور شب گذشته با انتشار متنی در صفحه مجای خود، در راستای همدری با داغ‌دیدگان فاجعه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، کنسرت امشب‌اش (چهارشنبه پنجم دی) را کنسل و به روز سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه موکول کرد.