آنا مراد رستگاری

۳۰شهریور

تنهای تنهای تنها مانده‌ام

آنا مراد رستگاری بخشی قدیم و پیشکسوت موسیقی خراسان شمالی حرف‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت معیشتی‌اش دارد اینکه به شدت نیازمند معالجه است ولی پولی برای این امر ندارد و اینکه چقدر مسئولان نسبت به او که در یک روستا زندگی می‌کند بی‌توجه هستند و بعضا رفتاری توهین‌آمیز با وی دارند. آنا مراد رستگاری از بخشی‌های قدیمی […]