آمنه يوسف‌زاده

۰۸مرداد

موسیقی خراسان یک سنت روستایی نیست

دکتر آمنه یوسف‌زاده در زمینه موسیقی شمال خراسان به ویژه درباره موسیقی بخشی‌ها کار تحقیقی انجام داده است وحاصلش کتابی است تحت عنوان «رامشگران شمال خراسان، بخشی و رپرتوار او». کتاب در اصل به زبان فرانسه منتشر و سپس به فارسی ترجمه شده است (انتشارات ماهور۱۳۳۸). در سال گذشته این کتاب از طرف خانه موسیقی […]