آلبوم هوای کوچه

25تیر
آلبوم «هوای کوچه» منتشر شد
شنیدن چند موسیقی متفاوت

آلبوم «هوای کوچه» منتشر شد

آلبوم «هوای کوچه» با آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی رضا فانید در قالب ۱۰ قطعه موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.