آلبوم موسیقی «شهنواز»

۱۲بهمن
بر اساس بداهه نوازی های استاد احمد عبادی و سه تار حسین مهرانی

بر اساس بداهه نوازی های استاد احمد عبادی و سه تار حسین مهرانی

آلبوم موسیقی «شهنواز» بر اساس بداهه نوازی های استاد احمد عبادی و سه تار حسین مهرانی به تازگی روانه بازار موسیقی شد. آلبوم موسیقی «شهنواز» بر اساس بداهه نوازی‌های استاد احمد عبادی و سه تار حسین مهرانی به تازگی توسسه موسسه فرهنگی هنری ماهور روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم موسیقایی حسین مهرانی ۷ […]