آلبوم موسیقی الکترونیک شرق و غرب

۱۲شهریور
به آهنگسازی سروش کمالیان

به آهنگسازی سروش کمالیان

آلبوم موسیقی الکترونیک شرق و غرب به آهنگسازی سروش کمالیان، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نغمه نای شهنواز منتشر و راهی بازار موسیقی شد.