آلبوم مرثیه ناتمام؛ آوازهایی برای محرم

۱۴مهر
«مرثیه ناتمام؛ آوازهایی برای محرم» منتشر شد
با آواز چهار خواننده موسیقی دستگاهی

«مرثیه ناتمام؛ آوازهایی برای محرم» منتشر شد

آلبوم «مرثیه ناتمام؛ آوازهایی برای محرم» توسط مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.