آلبوم مرثیه‌ای برای بودن

03آذر
آلبوم «مرثیه‌ای برای بودن» منتشر شد

آلبوم «مرثیه‌ای برای بودن» منتشر شد

آلبوم «مرثیه‌ای برای بودن» با هنرمندی حسام اینانلو از جمله آثار منتشرشده این روزهای بازار موسیقی بوده که در قالب دونوازی‌های این آهنگساز مطرح با «سازهای مهمان» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.