آلبوم قلک عنکبوتی

۰۵خرداد
با هنرمندی صدرالدین حجازی و سینا حجازی

با هنرمندی صدرالدین حجازی و سینا حجازی

مراسم رونمایی از آلبوم «قلک عنکبوتی» با هنرمندی صدرالدین حجازی و سینا حجازی جمعه چهارم خرداد با حضور تعدادی از هنرمندان در «خانه فرهنگ و هنر مانا» برگزار شد.