آلبوم فانوس خیال

۱۸بهمن
آلبوم فانوس خیال از هامون رحیمی فرد منتشر شد

آلبوم فانوس خیال از هامون رحیمی فرد منتشر شد

در آلبوم فانوس خیال رحیمی فرد که هم سابقه نوازندگی ویولون ایرانی و هم کلاسیک را دارد، می توان ردی از هر دو نوع نوازندگی را شنید. اما در مجموع فانوس خیال تکنوازی ویولون ایرانی است که در چند مایه‌ی ایرانی مختلف مثل چهارگاه، ماهور و دشتی نواخته شده است.