آلبوم سلول شخصی رضا یزدانی

۲۷دی
به بهانه انتشار آلبوم «سلول شخصی» رضا یزدانی

به بهانه انتشار آلبوم «سلول شخصی» رضا یزدانی

زینب مرتضایی فرد‌زینب مرتضایی فرد‌: هنرمند قرار نیست همیشه در اوج باشد. قرار نیست همیشه همه آثارش مورد پسند مخاطبان واقع شود. او مسیری را انتخاب کرده و طی می‌کند. حال مخاطب ممکن است اثرش را بپسندد یا دوستش نداشته باشد و بیش از یک بار به آن گوش ندهد…

(+شما در این زمینه چه دیدگاهی داری؟)