آلبوم خوب آشنا

۱۲شهریور
به آهنگسازی غلامرضا صادقی

به آهنگسازی غلامرضا صادقی

آلبوم خوب آشنا به آهنگسازی غلامرضا صادقی و صدای علی بهبهانی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای سرزمین مهر منتشر شد.