آلبوم خطوط بی مکان

۲۴تیر
آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد
مجالستِ سه فرهنگ موسیقایی

آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد

گروه موسیقی گاه، سومین اثر موسیقایی خود را تحت عنوان «خطوط بی مکان»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی منتشر شد