آلبوم جناب وتر

۱۷اسفند
آلبوم جناب وتر از وحید مسعودی منتشر شد

آلبوم جناب وتر از وحید مسعودی منتشر شد

آلبوم جنابِ وتر، تازه ترین اثر از وحید مسعودی است که در فضایی از موسیقی کلاسیک ایرانی و در قالب ۸ قطعه به عناوین «افندی»، «همچنین»، «هله»، «خراب آباد»، «ترنم»، «اشراق»، «علامات مستان» و «مخمس» اجرا شده است.