آلبوم جاده و بارون

۱۶تیر
به خوانندگی و آهنگسازی آرش ماهر

به خوانندگی و آهنگسازی آرش ماهر

آلبوم «جاده و بارون» به خوانندگی و آهنگسازی آرش ماهر، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نغمه پردازان برتر شرق، راهی بازار موسیقی شد.