آلبوم تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم

۱۱بهمن
سخنگوی وزارت ارشاد عنوان کرد:

سخنگوی وزارت ارشاد عنوان کرد:

hot-topic-logoسخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره خواننده آلبوم «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» که چند روز پیش رونمایی شد، توضیحاتی ارائه کرد.
+نوش آبادی: آلبوم‌های موسیقی به صورت همخوانی مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز مشابه این آلبوم‌ها مجوز دریافت کرده است