آلبوم بعد برو

۱۱اسفند
آلبوم بعد برو از ماکان اشکواری منتشر شد

آلبوم بعد برو از ماکان اشکواری منتشر شد

سومین اثر رسمیِ ماکان اشکواری با نام بعد برو در اختیار مخاطبان قرار گرفته که امیر صارمی نوازنده گیتار نیز در این اثر، همچون آلبومِ دور، با اشکواری همکاری کرده است.