آلبوم با قرص‌ها می‌رقصد…

۱۶دی
نشست صمیمی عوامل آلبوم «با قرص‌ها می‌رقصد…» با حضور خواننده این اثر برگزار شد

نشست صمیمی عوامل آلبوم «با قرص‌ها می‌رقصد…» با حضور خواننده این اثر برگزار شد

hot-topic-logoنشست خبری آلبوم «با قرص‌ها می‌رقصد…» نخستین آلبوم رسمی «کاوه آفاق» با حضور این خواننده و عوامل و دست اندرکاران این اثر برگزار شد.
+ محمدحسین تفرشی: امیدوارم فرصتی که به کاوه آفاق داده شده، برای بقیه هنرمندان هم مهیا شود
+مهدی میرزا باقریان: سیستم فرهنگی کشور این روزها با نگاه حمایتی با هنرمندان تعامل دارد
+عکس‌های «امیر خامنه» از حاشیه و متن این برنامه