آلبوم آبی همچون شب فیروزه‌ای

24آبان
انتشار جهانی آلبوم “آبی همچون شب فیروزه‌ای” با حضور کیهان کلهر

انتشار جهانی آلبوم “آبی همچون شب فیروزه‌ای” با حضور کیهان کلهر

‌‌جدیدترین آلبوم موسیقی با نوازندگی کیهان کلهر، Blue As The Turquoise Nigh با عنوان فارسی «آبی همچون شب فیروزه‌ای» در دسترس موسیقی دوستان جهان قرار گرفت.