آشور مرادیان

۱۵اسفند
پس از معرفی به عنوان هنرمند «پرل درامز»

پس از معرفی به عنوان هنرمند «پرل درامز»

«آشور مرادیان» که پیش از این به عنوان هنرمند «پرل درامز» معرفی شده بود، هنرمند کمپانی ساخت ساز سوئیسی «پایستی» شد.