آسیب‌شناسی ترانه‌ی امروز

۲۱مرداد
در نشست آسیب‌شناسی ترانه امروز مطرح شد:

در نشست آسیب‌شناسی ترانه امروز مطرح شد:

جمعی از ترانه‌سرایان و آهنگ‌سازان در کانون ادبیات ایران گرد هم آمدند و در نشستی چهارساعته، به آسیب‌شناسی ترانه‌ی امروز پرداختند. در ابتدای این مراسم، علیرضا بهرامی به‌عنوان مجری کارشناس در سخنانی گفت: همه‌ی ما گاهی به پرسش‌هایی می‌رسیم و تردیدهایی در ذهن‌مان بروز پیدا می‌کند. با خودمان فکر کردیم بهتر است چنین نشستی را […]