آزمون کارت صلاحیت تدریس

۱۶دی
آزمون های کارت صلاحیت تدریس هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار می شود
به صورت آنلاین

آزمون های کارت صلاحیت تدریس هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار می شود

آزمون های متقاضیان دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری در رشته های هنرهای تجسمی، خوشنویسی و موسیقی از راه دور و به صورت آنلاین برگزار می شود.