آرش مشتاقی

۰۱تیر
آرش مشتاقی عنوان کرد:

آرش مشتاقی عنوان کرد:

یک نوازنده گفت: برای کودکان با سن زیر چهار سال موسیقی تعریف شده تا کودک به‌شکل ناخودآگاه با موسیقی آشنا شود و مادران نیز مبانی موسیقی و آموزش آن را به کودک بیاموزند. آرش مشتاقی – نوازنده تار و سه‌تار –  اظهار کرد: با وجود اهمیت فراوان هزار روز نخست زندگی (تا سه سالگی) آموزش […]