آرش عادل‌پور

۰۹دی
انتشار: نغمه حصار

انتشار: نغمه حصار

نخستین آلبوم از مجموعه «فرنشین» آرش عادل‌پور، با نام «پندار» توسط انتشارات نغمه حصار روانهٔ بازار شد.