آرش آغنده

۲۹آبان
آهنگساز جوان کرجی به قتل رسید

آهنگساز جوان کرجی به قتل رسید

«آرش آغنده» آهنگساز جوان (با ۱۲ سال سابقه هنری) در فردیس کرج قربانی وسوسه یک آشنا شد و به قتل رسید.