آرامگاه حافظ، شیراز دویست سال قبل

۰۶تیر
عکس؛

عکس؛

تصویر آرامگاه لسان‌الغیب خواجه حافظ شیرازی در حدود دویست سال پیش توسط یک نقاش فرانسوی ثبت شد. این تصویر از آرامگاه حافظ، دویست سال پیش از این توسط اوژن فلاندن ترسیم شده است.